Administratorem Twoich danych jest kierownik wyprawy Karol Hennig. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesyłane zapytanie i mogą być przekazane do osób upoważnionych do prowadzenia komunikacji oraz związanych z organizacją wyprawy. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim, które biorą udział w wyprawie, ale nie są związane z organizacją wyprawy. Twoje dane oraz treści wiadomości nie będą przekazywane żadnym podmiotom niezwiązanym z organizacją wyprawy. Twoje dane nie zostaną również udostępnione innym partnerom oraz sponsorom wyprawy. Masz prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Jeżeli chciałbyś zmienić lub usunąć swoje dane, po prostu napisz do nas na adres: [email protected]   .Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z Administratorem.