Badania

Naszym celem jest zbadanie różnych modeli aklimatyzacji górskiej pod względem wpływu na wydolność oraz zdrowie w górach. Jako pierwszy zespół na świecie będziemy porównywać model aklimatyzacji aktywnej w stosunku do aklimatyzacji standardowej, czyli opartej na zakładaniu obozów. Aktywna aklimatyzacja polega na zdobywaniu w ciągu jednego dnia jak największej wysokości i zejście na dół na wysokość, do której jesteśmy już zaaklimatyzowani. Zastosowanie różnego sprzętu medycznego, połączenia wiedzy specjalistów z zakresu kardiologii, genetyki, biochemii, fizjologii sportu, dietetyki i anestezjologii pozwoli nam porównać różne modele aklimatyzacji w tak zaawansowany sposób. 

W skład grupy biorącej udział w wyprawie wchodzą specjaliści na co dzień pracujący w Akademiach Wychowania Fizycznego, Uniwersytetach Medycznych oraz Polskiej Akademii Nauk. Co najważniejsze, wszystkich łączy pasja do gór!

W bazie powstanie laboratorium medyczne, w którym zostanie kilkukrotnie przebadanych ponad 30 osób. Laboratorium będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, który pozwoli nam na ocenę zmian fizjologicznych w organizmie pod wpływem różnych modeli aklimatyzacyjnych. Dodatkowo część badań będziemy wykonywać  powyżej bazy, tak aby ocenić krótkotrwałe i bardziej dynamiczne zmiany w  organizmie. Naszym celem jest stworzenie publikacji naukowych oraz podzielenie się wiedzą ze środowiskiem turystów wysokogórskich i alpinistów. Przede wszystkim zależy nam, aby wiedza uzyskana podczas wyprawy była wykorzystywana w praktyce i wpływała na bezpieczeństwo w górach.

Shopping Basket